supervision af grupper og individuel supervision

 

Har din virksomhed behov for at udstationere, udvælge eller rekruttere medarbejdere med stærke interkulturelle kompetencer, som kan blive virksomhedens gode ambassadører og effektive ledere i en anden kulturel sammenhæng?

Vil virksomheden styrke HR-medarbejdernes kompetencer til at udvælge de medarbejdere, der er mest egnede til projekter i udlandet – og coache dem ved vanskeligheder med familien, børnene eller de lokale folk i udlandet?

Er du psykolog, socialrådgiver eller lærer, der arbejder med mennesker med en anden kulturel baggrund og har behov for sparring eller supervision, så dit arbejde bliver mere målrettet og kulturrelevant?

 

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg kan tilbyde dig/jer supervision specifikt rettet til interkulturelle emner. Det kan være omkring rekrutteringen, forberedelse af udstationeringen eller coaching af medarbejdere, der allerede er udstationerede. Eller omkring integration af medarbejdere med anden kulturel baggrund.

Jeg kan tilbyde supervision til dig, der er psykolog eller anden fagperson, og som arbejder med interkulturelle problemstillinger både i Danmark og i udlandet inden for terapi, uddannelse, supervision eller netværksarbejde.

 

Book her

Kontakt mig på maria@mariachristensen.dk

Eller ring og drøft, hvad du har behov for, og hvordan vi bedst kan etablere et samarbejde, der imødekommer det. Det kan både foregå ved møder, over telefonen eller over Skype.

Telefon: +45 20160573

 

 

 

portraet
Maria Christensen
Cand. psych. med over 20 års erfaring
Har humor som varemærke
Lever og tænker som en flerkulturel
Taler 5 sprog og føler sig som europæer
logo_psyc
Medlem af Dansk Psykologforening
 
Læs min blog