Privatlivspolitik

Dataansvar og privatlivspolitik.

Jeg behandler persondata i henhold til følgende privatlivsbeskyttelsespolitik. 

Jeg lever op til gældende lovgivning på området og mindske risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

Persondata indsamles og opbevarer til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data til behandlingsmæssige formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker for eksempel:

  • I forbindelse med behandlinger på klinikken og journalføring.
  • Opfyldelse af lovkrav, fx i forbindelse med fakturering.

Du oplyses herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål.

Hvis jeg indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller læge, sker det med dit samtykke.

Hvis jeg videregiver oplysninger om dig til andre, fx en myndighed eller læge, sker det med dit samtykke. Jeg oplyser dig forinden om formålet med en sådan udveksling af data.

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Jeg bruger kun data, der har brug for til det konkrete formål.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Jeg opbevarer din journal i 5 år efter din sidste behandling her, derefter slettes journalen. Dette er et lovgivningskrav jf. Psykologloven for autoriserede psykologer. https://www.dp.dk/radgivning/selvstaendige-psykologer/datasikkerhed/

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis jeg ellers har et lovligt grundlag for at indhente dem, vil jeg i oplyse dig om det og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg videregiver dine persondata til andre, fx en myndighed eller din læge.

Hvis jeg videregiver dine persondata til andre, indhenter jeg dit samtykke til at videreformidle den afsluttende status, når dit forløb i klinikken er færdigt.

Sikkerhed

Jeg har foranstaltninger om informationssikkerhed, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Jeg har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af mine databehandlere, der behandler følsomme persondata. Jeg sletter navn m.m. på mine fakturer, der går udover de allerede godkendte systemer, så som Den offentlig sygesikring eller din forsikring.

Jeg beskytter fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering og adgangskoder.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig i form af diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Min hjemmeside placerer cookies, så jeg kan forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Du kan slette disse på din computer/device.
Bemærk! Hjemmesiden benytter ikke sporingscookies, der bruges i forbindelse med annoncering m.m.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark m.m.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

portraet
Maria Christensen
Cand. psych. med over 20 års erfaring
Har humor som varemærke
Lever og tænker som en flerkulturel
Taler 5 sprog og føler sig som europæer
logo_psyc
Medlem af Dansk Psykologforening
 
Læs min blog