Mindfulnesskursus for stressramte

 

Mindfulnesskursus for stressramte, Stressretreat, sommer 2012.

Mindfulnessgruppen blev etableret af seks personer. De ønskede at forbedre deres situation, der var præget af stress,. Udgangspunktet var ønsket om at lære mindfulnessmetoden som et værktøj i håndteringen af stress.

Gruppen stillede personlige og fælles mål for forløbet, der blev planlagt til seks møder af to timers varighed. Vi gennemførte syv møder, det sidste fungerede som en opsamling og blev afholdt for at fastholde deltagerne i processen.

Møderne var planlagt som gruppebehandlinger. De bestod af relevante faglige indlæg, gruppeøvelser, gruppesamtaler, mindfulnessøvelser og socialt samvær.

Vi psykologer i Stressretreat, oplevede hurtigt en positiv effekt af gruppens dynamik. Der viste sig en stor fordel i gruppeforløb, i forholdt til individuelle forløb. Muligheden for at spejle sig i hinandens erfaringer, og udveksle erfaringer, havde stor betydning for deltagernes udvikling og optimisme.

Vi gennemgik og trænede i fællesskab de mindfulnessøvelser, der er afprøvet i forskningen som effektive for personer med stress. Alle deltagere lærte mindfulness som metode, og fandt deres egen måde at bruge den på i hverdagen.

Evaluering af mindfulness kurset

Her kommer de svar, vi fik fra kursisterne.

Hvad har du opnået ved at deltage på mindfulness kurset?

 • Bevidsthed om mine egne følelser

 • Større accept af de perioder hvor jeg føler mig deprimeret.

 • Jeg er blevet bevidst om mig selv og mine reaktionsmønstre

 • Jeg er ikke alene, der er andre der har det ligesom mig.

 • Jeg har lært at styre de negative tanker

 • Jeg er blevet god til at få indre ro

 • Mere accept af tingenes tilstand uden tyngde

 • Jeg er blevet bedre til at mærke efter hvordan jeg har det

 • Jeg har lært mig selv bedre at kende

Var kurset som du forventede det ville være eller blev du overrasket?

 • Det har været meget positivt.

 • Meget overrasket – positivt, troede ikke rigtigt at jeg kunne bruge det – men det kan jeg!

 • Kurset har gjort mig positivt overrasket – bedre end forventet

Hvad var det bedste ved kurset?

 • Kurset måtte gerne have været dobbelt så langt – mere viden og mere indsigt.

 • Samtaler med andre som forstår mig. Tiden til at gøre noget for mig selv og mærke efter.

 • Alt var godt: meditationsøvelserne, diskussionerne, udveksling af erfaringer, opmærksomheden på mig selv.

 • Værktøjer til håndtering af uønsket adfærd/ tankevirksomhed der virker.

 • Dejligt at udveksle erfaringer med andre ligestillede.

Hvilke af de mål du har stillet til kurset er blevet opfyldt?

 • Opmærksomhed og bevidsthed

 • Det er blevet lettere at overkomme de dårlige dage – hverdagen kan for det meste gå sin gang alligevel.

 • Muligheden for at ændre mønstre til noget positivt.

 • Det hele.

 • Mere nærværende og accepterende

 • Jeg har lært en metode til at mærke efter hvordan jeg har det og til at være bedre til at være i nuet og acceptere at det er sådan jeg har det.

Hvilke ændringer er der sket i den måde, du forholder dig til dig selv på?

 • Øver mig i at mærke efter og sige fra

 • Større accept af den jeg er – de dårlige tider går over igen

 • Accepterer mine tanker

 • Arbejder med mig selv – ro på

 • Opmærksom på egne behov og forventninger

 • Mere rolig, jeg tror at jeg bedre kan tackle min stress fremover.

 • Mere positiv overfor mig selv

 • Jeg accepterer mere mig selv som den jeg er, end det billede jeg tror andre har af mig.

Hvilke ændringer er der sket i måden du forholder dig til andre på?

 • Jeg forsøger at være mere rolig og opmærksom

 • Jeg prøver at lukke ned for andres forventninger – eller det jeg tror er andres forventninger.

 • Jeg er mere åben og smiler, så får jeg også smil tilbage.

 • Jeg er mere venlig, åben og nysgerrig. Dermed også mere afslappet og nærværende.

 • Jeg tror jeg er ved at blive opmærksom på mine egne behov og ikke kun andres

Har andre omkring dig bemærket forandringer hos dig, hvilke?

 • Flere gode dage, færre humørsvingninger

Hvad har du lært mest af?

 • At træne øvelserne og opfølgningen på kurset

 • At være sammen med andre der forstår følelsen af stress/ depression

 • Meditationerne og diskussionerne

 • Jeres oplæg

 • Meditationerne, gruppen og fakta omkring stress og hvilke typer mennesker der rammer og hvordan jeg forebygger det.

Hvad har du savnet på kurset?

 • Kendskab til uformel meditation tidligere på kurset f.eks. når man cykler.

Hvad er det bedste udbytte af kurset for dig?

 • At møde vores dygtige kursusledere og høre de andre kursusisters historier og oplevelser.

 • Accepten – både fordi jeg har oplevet andre, der har haft det ligesom jeg selv, men også igennem meditationerne.

 • Større opmærksomhed på mig selv og mine reaktioner (tankemæssigt og fysisk) Evnen til at arbejde med dette.

 • Jeg er mere åben og venlig overfor mine omgivelser.

 • Jeg har fået et brugbart redskab som jeg kan bruge hvor som helst og når som helst.

Alle seks kursister har givet samtykke til, at vi må bruge deres udtalelser på hjemmesiden.

portraet
Maria Christensen
Cand. psych. med over 20 års erfaring
Har humor som varemærke
Lever og tænker som en flerkulturel
Taler 5 sprog og føler sig som europæer
logo_psyc
Medlem af Dansk Psykologforening
 
Læs min blog