Innovation? ”Gør brug af den store talentreserve, der gemmer sig i flerkulturelle mennesker.”

”Få det bedste ud af forskelligheden”

Er der mennesker med forskellige kulturelle baggrunde på din arbejdsplads?

Har din virksomhed lyst til at drøfte, hvordan I giver plads til forskelligheden og udvikler jer sammen?

Gør din organisation brug af alle jeres ressourcer – eller går I glip af det skjulte guld?

Jeg kommer gerne ud og holder foredrag om forskelligheden og om, hvorfor netop den udvikler og beriger os – hvis vi er åbne over for det.

Vi består allerede hver især af mange forskellige kulturer, og ser vi sådan på det, bliver forskelligheden mindre skræmmende.

Det her foredrag er min opfordring til, hvordan vi udvikler os i harmoni med hinanden og os selv på tværs af kulturer og traditionelle værdier.

Foredrag og debat.

Varighed: 1-2 timer.

 

Book her

Book en times foredrag eller et kortere indlæg på et gå-hjem-møde på maria@mariachristensen.dk

Eller ring og drøft, hvad du forestiller dig, din organisation gerne vil høre, så I bliver inspirerede.

Telefon: +45 20160573

 

Innovation?

Gør brug af den store talentreserve, der gemmer sig i flerkulturelle mennesker.”

Har din virksomhed fokus på den skjulte talentreserve?

Viden og kreativitet er afgørende evner for fremtiden, mener fremtidsforskere. Virksomheder agerer globalt, og der er global konkurrence. Vi må indstile os på nye ideer, flere forandringer, mindre kontrol. Kreativitet, selvstændighed, opfindsomhed, kombineringsevne og netværksmennesker bliver efterspurgt. Innovation er fremtidens mantra. I dette foredrag vil jeg sætte fokus på, hvorfor flerkulturelle mennesker indeholder særlige ressourcer, der kan styrke din virksomhed eller organisation.

Foredrag og debat.

Varighed: 1-2 timer.

 

Hvad vil det sige at have flerkulturelle rødder.”

Vores samfund udvikler sig hurtigt i retning af større diversitet i den globale verden med stigende bevægelse på tvært af kulturer.

Er du vokset op i udlandet med danske forældre?

Eller er du vokset op i Danmark med forældre fra andre kulturer?

Eller har du en helt anden flerkulturel baggrund?

Har du lyst til at forstå dig selv eller dine flerkulturelle medborgere bedre?

Foredraget om flerkulturelle rødder fokuserer på kulturelle og psykologiske faktorer, der spiller ind i dannelsen af den nye personlighedstype.

Flerkulturelle børn udvikler en særlig personlighedstype, der både har styrker og udfordringer. Til styrkerne hører, at de typisk er robuste, sociale og omstillingsparate. Til udfordringerne, at mange er usikre, rastløse og tøvende med at forpligte sig.

Hvordan kan vi udnytte styrkerne bedre og imødegå udfordringerne? Foredraget retter sig mod lærere, pædagoger, socialrådgivere, forældre, politikere – alle, der arbejdere med indvandrere og efterkommere med flerkulturel baggrund.

Foredrag og debat.

Varighed: 1-3 timer

 

Integration eller assimilation?”

Hvad forventer vi af indvandrere og deres børn, når vi taler om integration?

Hvordan fremmer vi integration, der skaber glade mennesker, der ønsker at knokle for samfundet og har lyst til at bidrage?

Hvordan anerkender vi flerkulturelle danskeres særlige styrker og gør brug af dem?

Integration uden stress – kan det lade sig gøre?

Foredraget fokuserer på hvordan vi undgår at spilde en værdifuld talentreserve hos en stor gruppe danskere – nemlig de flerkulturelle danskere. Forskellige psykologiske og kulturelle aspekter knyttet til integration analyseres udefra et flerkulturelt perspektiv. Foredraget henvender sig til forskellige dele af vores samfund, hvor flerkulturelle mennesker befinder sig og spiller stadig større rolle. Og alle i det danske samfund, der interesserer sig for samfundets flerkulturelle udvikling og perspektiv. Har vores samfund rammer, der anerkender styrkerne ved flerkulturel baggrund?

Foredrag og debat.

Varighed: 1-2 timer.

 

Har det danske skolevæsen inkluderende rammer for flerkulturelle danskere?”

Har din skole en strategi for at inkludere flerkulturelle børn?

Hvad kendetegner en flerkulturel opvækst?

I Danmark er jeg født – hvor har jeg hjemme?

Hvordan kan flerkulturelle børn udvikle dansk identitet?

Skolens rolle i unges identitetsdannelse er bredt anerkendt og bliver jævnligt debatteret udefra forskellige vinkler. Mange debatører mener, at danskhed ofte tager udgangspunkt i et samfund før 1970 – noget, der ligger meget fjernet fra dagens unge. Hvis folkeskolen fortsat skal fordre national sammenhængskraft, må de unge kunne genfinde sig i forestillingen om at være dansk. Hvordan definerer vi vores danskhedsbegreb, så den ikke ekskluderer børnene fra det sociale fællesskab i skolen, som har afgørende betydning for læring og identitetsdannelse.

Foredrag og debat. Foredraget kan også bruges i forbindelse med et heldagsseminar.

Varighed: 1-6 timer.

 

 

Min bog Flerkulturelle rødder udkom den 9. november 2012.

Se video fra samtalen med Manu Sareen og Isam B på BellaScenen  lørdag den 10. november 2012 på forsiden.

 

 

portraet
Maria Christensen
Cand. psych. med over 20 års erfaring
Har humor som varemærke
Lever og tænker som en flerkulturel
Taler 5 sprog og føler sig som europæer
logo_psyc
Medlem af Dansk Psykologforening
 
Læs min blog