Flerkulturelle mennesker.

Vi står alle sammen i denne svære tid. Vi værner om diversitet – retten til forskellighed og fredelig sameksistens. Vi må arbejde mere for at alle kan se fordele af at inspirere hinanden af vores forskelle. Se det væsentlige og fælles frem for forskelle. Uanset baggrund, køn, rase, religion står vi sammen om retten til forskellighed i fællesskabet. For det er det, der styrker fællesskabet.

18.2.2015

————————————————————————————————————————————————————————–

En ny generation har fået et nyt talerør. Den unge digter Yahya Hassan forholder sig kritisk til sin familie, sin opvækst, sin families kulturelle miljø og de værdier han er vokset op med. En familie på bunden af samfundet med mange sociale problemer, fattigdom, vold…Det er meget modigt af ham at stå frem og sige sin mening, for det er man ikke vant til i hans miljø. Han er et eksempel på hvordan generationer integrerer sig i en ny kulturel sammenhæng, her handler det om at integrere sig i Danmark med en meget anderledes baggrund, værdier, tankesæt og ikke mindst overlevelsesstrategier. De slår ikke til her, mener Yahya Hassan, som tager afstand til sine forældres generation. Det er en vigtig debat, der ser dagens lys!

En ung flerkulturel dansker med indvandrerbaggrund gør oprør mod sine forældres generation
http://politiken.dk/debat/ECE2095547/digter-jeg-er-fucking-vred-paa-mine-foraeldres-generation/?fb_action_ids=10200847341178045&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582
——————————————————————————————————————————————————————————————————-
Flerkulturelle rødder blev anmeldt i Psykolog Nyt.

Anmelderen psykolog Jytte Gandløse fik udbytte af at læse bogen på trods af, at hun gennem mange år har arbejdet med mennesker fra forskellige kulturer. Hun fik øje på “inspirerende nye tilgange både fra den forskning forfatterne refererer til, og de interviews, der er i bogen”. Hun anbefaler bogen til alle indenfor det kliniske område og indenfor det sociale område, hvor den burde være “must”. Det var klart intentionen med vores bog, da Svend Løbner og jeg skrev den – en proces, der tog lang tid, fordi vi vil samle en række erfaringer fra mennesker med flerkulturel baggrund, der lever i Danmark. Det, at forholde sig til vores samfund var absolut formålet med bogen. Ja, der er både store udfordringer og styrker ved at vokse op mellem flere kulturer. I dag udgør 10% af den danske befolkning folk med indvandrer-baggrund. Tusindvis af etniske danskere rejser til andre kulturer i længere og kortere perioder, mange i årevis. Deres børn bliver også flerkulturelle, når de vender tilbage til Danmark. En udvikling, der danner grobund for en ny personlighedstype, som vi beskriver i bogen. Jeg håber, at mange bliver inspireret på samme måde, som anmelderen.

5-10-2013

———————————————————————————————————————————————————————————————————-
http://www.mixcloud.com/onkelradio/onkel-2-silvers-historie/
Universitetsradio har besøgt italiener Silver på Grønland – drømme-kærlighed-overlevelse- 32 år på Grønland. Introduktion om Nutidsnomader er 11-17 min i programmet.

Fascination af Arktis, den store fortælling om forfald, eller sammenbrud, kedelig rekord med flest selvmord, udfordringer i samfundet, der vil bevæge sig fremad, nye og gamle kulturer i tvivlsomt samspil… Grønland har fascineret os lige siden vi kunne komme til landet, både med ekstrem fantastisk natur og særligt folk…

23-9-2013

————————————————————————————————————————————————————————-

Giver denne sommer anledning til at vi får mere konstruktiv debat om hvordan vi i vores samfund bedre udnytter den store talentmasse, der er til rådighed hos de flerkulturelle mennesker? Et enkelt forsøg med skræmmekampagne fra en ledende politiker virkede noget uforståelig i lyset af samfundets udvikling i dag. Reminiscenser af “nullerne”. Lad os komme videre!

Kan vi finde en mere positiv tilgang for at skabe bedre balance i vores samfund, hvor de menneskelige ressourcer er i fokus, frem for fordomme, der kun skaber splittelse og disharmoni? Og yderligere ulighed.

Er oplysningstiden forbi? Med reel oplysning. Jeg håber, at seriøse journalister tager fat på denne debat på en ny og konstruktiv måde.

Jeg ønsker alle danskere – både de mono- og flerkulturelle – en god sommerferie!

14-7-2013.

—————————————————————————————————————————————————————————

Gør det en forskel for de 685 nye danske statsborgere og de bliver budt velkommen i vores land, eller om de bliver mistænkt for at være potentiale terrorister?

Ja det gør det!

Det gør en forskel på motivationen til at gøre en indsats, når det er svært i hverdagen.

Det gør en forskel til at at lade sig integrere og spille en aktiv rolle i vores samfund.

Det gør en forskel til at bruge sin kreativitet og engagement til glæde for os alle sammen.

Det gør en forskel om man føler sig stolt eller eller mistænkt.

11-6-2013.

—————————————————————————————————————————————————————————–

“Hvad vil det sige at have flerkulturelle rødder?

Foredrag i Ballerup Multikulturelle Forening den 7. marts 2013 18.00-19.15 i Baghuset, Sct. Jacobsvej 1 c.

Læs mere: Foredrag af Maria Christensen

—————————————————————————————————————————————————————————-

Ny flerkulturel personlighed vinder frem.

Resultater ef en dansk undersøgelse om flerkulturelle danskere med opvækst i dansk familie udenfor Danmark kan bruges til sammenligning med danskere, der er opvokset i Danmark i en familie med udenlandsk baggrund.

Læs her:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/485548:Kronik–Ny-flerkulturel-personlighedstype-vinder-frem?fb_action_ids=4055077187513&fb_action_types=og.recommends&fb_sour

 

—————————————————————————————————————————————————————————

Flere indvandrere giver færre problemer siger svensk rapport

03.Feb.2013

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2013/02/03/0203070534.htm#.UQ90m628HoY

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Den seneste diskussion af international adoption af børn fra Etiopien har mange facetter.

Den fantastiske dokumentar Mercy Mercy – adoptionens pris, har sat fokus på et vigtigt område.

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-60713297:hun-m%C3%A5-have-f%C3%B8lt-sig-s%C3%A5-alene-i-verden.html

Man undervurderer de kulturelle elementer i denne sag.

Filmen er et vigtigt bidrag til debatten om børn og deres vilkår. 27.11.2012

————————————————————————————————————————————————————————-

Dr P1 – Apropos har beskæftiget sig med temaet “hjemmet” i uge 42. Oktober 2012.

I den forbindelse blev jeg interviewet af journalisten Tine Rud Seerup om hjemmet og nutidens nomader.

Journalisten tog udgangspunkt i min bog “Nutidsnomader”, hvor jeg beskrev en række psykologiske aspekter, der knytter sig til de fysiske, kulturelle og sociale forandringer, som nomadetilværelsen indebærer. Det drejer sig om en særlig livsstil, der er kommet gennem en årrække og er ved at blive ret almindelig for mange danskere i dag, der lever og arbejder globalt og har hele verden som deres virkested via deres arbejde for det private erhvervsliv, Udenrigsministriet, FN-organisationer og humanitære organisationer.

Udsendelsen indeholder mine holdninger om flerkulturelle mennesker, deres børn og børnenes udvikling under flerkulturelle opvæksvilkår, omtale af den danske undersøgelse af DUO – Danskere med Udenlandsk Opvækst, som  for nogle år siden undersøgte de hjemvendte unge danskeres vilkår og udvikling ude og efter hjemkomsten til Danmark. Desuden er der en kort omtale af min nye bog “Flerkulturelle rødder”, der udkommer i november måned.

Her kan du høre lydfilen fra Apropos den 17.10.2012 :

Posted in Blog | Kommentarer lukket til Flerkulturelle mennesker.

Smørum Psykologhus

 

Har du behov for samtaler med psykolog, kan du henvende dig uden lang ventetid.

 

 

 

Har du behov for at dele dine problemer med ligestillede?

 

Vi vil tilgodese områdets mangel på behandlingstilbud til grupper, og vi vil oprette gruppeterapeutiske forløb for jer, der føler tegn på stress

 

I disse gruppeforløb vil vi primært anvende kognitiv adfærdsterapi og mindfulness.

Begge behandlingsmetoder er har vist sig effektive i behandlingen af angstlidelser og depression.

 

Aktuel gruppe: Mindfulness for stressramte.

Er afsluttet.

Datoer: Aftales

Tilmelding: maria@mariachristensen.dk

 

 

Innovation? ”Gør brug af den store talentreserve, der gemmer sig i flerkulturelle mennesker.”

”Få det bedste ud af forskelligheden”

Er der mennesker med forskellige kulturelle baggrunde på din arbejdsplads?

Har din virksomhed lyst til at drøfte, hvordan I giver plads til forskelligheden og udvikler jer sammen?

Gør din organisation brug af alle jeres ressourcer – eller går I glip af det skjulte guld?

Jeg kommer gerne ud og holder foredrag om forskelligheden og om, hvorfor netop den udvikler og beriger os – hvis vi er åbne over for det.

Vi består allerede hver især af mange forskellige kulturer, og ser vi sådan på det, bliver forskelligheden mindre skræmmende.

Det her foredrag er min opfordring til, hvordan vi udvikler os i harmoni med hinanden og os selv på tværs af kulturer og traditionelle værdier.

Foredrag og debat.

Varighed: 1-2 timer.

 

Book her

Book en times foredrag eller et kortere indlæg på et gå-hjem-møde på maria@mariachristensen.dk

Eller ring og drøft, hvad du forestiller dig, din organisation gerne vil høre, så I bliver inspirerede.

Telefon: +45 20160573

 

Innovation?

Gør brug af den store talentreserve, der gemmer sig i flerkulturelle mennesker.”

Har din virksomhed fokus på den skjulte talentreserve?

Viden og kreativitet er afgørende evner for fremtiden, mener fremtidsforskere. Virksomheder agerer globalt, og der er global konkurrence. Vi må indstile os på nye ideer, flere forandringer, mindre kontrol. Kreativitet, selvstændighed, opfindsomhed, kombineringsevne og netværksmennesker bliver efterspurgt. Innovation er fremtidens mantra. I dette foredrag vil jeg sætte fokus på, hvorfor flerkulturelle mennesker indeholder særlige ressourcer, der kan styrke din virksomhed eller organisation.

Foredrag og debat.

Varighed: 1-2 timer.

 

Hvad vil det sige at have flerkulturelle rødder.”

Vores samfund udvikler sig hurtigt i retning af større diversitet i den globale verden med stigende bevægelse på tvært af kulturer.

Er du vokset op i udlandet med danske forældre?

Eller er du vokset op i Danmark med forældre fra andre kulturer?

Eller har du en helt anden flerkulturel baggrund?

Har du lyst til at forstå dig selv eller dine flerkulturelle medborgere bedre?

Foredraget om flerkulturelle rødder fokuserer på kulturelle og psykologiske faktorer, der spiller ind i dannelsen af den nye personlighedstype.

Flerkulturelle børn udvikler en særlig personlighedstype, der både har styrker og udfordringer. Til styrkerne hører, at de typisk er robuste, sociale og omstillingsparate. Til udfordringerne, at mange er usikre, rastløse og tøvende med at forpligte sig.

Hvordan kan vi udnytte styrkerne bedre og imødegå udfordringerne? Foredraget retter sig mod lærere, pædagoger, socialrådgivere, forældre, politikere – alle, der arbejdere med indvandrere og efterkommere med flerkulturel baggrund.

Foredrag og debat.

Varighed: 1-3 timer

 

Integration eller assimilation?”

Hvad forventer vi af indvandrere og deres børn, når vi taler om integration?

Hvordan fremmer vi integration, der skaber glade mennesker, der ønsker at knokle for samfundet og har lyst til at bidrage?

Hvordan anerkender vi flerkulturelle danskeres særlige styrker og gør brug af dem?

Integration uden stress – kan det lade sig gøre?

Foredraget fokuserer på hvordan vi undgår at spilde en værdifuld talentreserve hos en stor gruppe danskere – nemlig de flerkulturelle danskere. Forskellige psykologiske og kulturelle aspekter knyttet til integration analyseres udefra et flerkulturelt perspektiv. Foredraget henvender sig til forskellige dele af vores samfund, hvor flerkulturelle mennesker befinder sig og spiller stadig større rolle. Og alle i det danske samfund, der interesserer sig for samfundets flerkulturelle udvikling og perspektiv. Har vores samfund rammer, der anerkender styrkerne ved flerkulturel baggrund?

Foredrag og debat.

Varighed: 1-2 timer.

 

Har det danske skolevæsen inkluderende rammer for flerkulturelle danskere?”

Har din skole en strategi for at inkludere flerkulturelle børn?

Hvad kendetegner en flerkulturel opvækst?

I Danmark er jeg født – hvor har jeg hjemme?

Hvordan kan flerkulturelle børn udvikle dansk identitet?

Skolens rolle i unges identitetsdannelse er bredt anerkendt og bliver jævnligt debatteret udefra forskellige vinkler. Mange debatører mener, at danskhed ofte tager udgangspunkt i et samfund før 1970 – noget, der ligger meget fjernet fra dagens unge. Hvis folkeskolen fortsat skal fordre national sammenhængskraft, må de unge kunne genfinde sig i forestillingen om at være dansk. Hvordan definerer vi vores danskhedsbegreb, så den ikke ekskluderer børnene fra det sociale fællesskab i skolen, som har afgørende betydning for læring og identitetsdannelse.

Foredrag og debat. Foredraget kan også bruges i forbindelse med et heldagsseminar.

Varighed: 1-6 timer.

 

 

Min bog Flerkulturelle rødder udkom den 9. november 2012.

Se video fra samtalen med Manu Sareen og Isam B på BellaScenen  lørdag den 10. november 2012 på forsiden.

 

 

Posted in Foredrag | Kommentarer lukket til Innovation? ”Gør brug af den store talentreserve, der gemmer sig i flerkulturelle mennesker.”

Om mig

Om Maria Christensen, indehaver og senior psykolog

Jeg arbejder med en integreret og fleksibel tilgang, hvor din nuværende situation er i fokus. Jeg tilstræber et kreativt samarbejde med fokus på dine behov, ønsker og styrker, så du kan opnå bedst mulige resultater indenfor relativt kort tid.

I mit arbejde gør jeg brug af min brede faglige baggrund, min åbenhed, mit gode humør og humoristiske sans, der kan skabe nye muligheder i menneskers udvikling. Jeg har indblik i forskellige psykologiske metoder og udvikler fortsat min faglighed med ny psykologisk viden. Her kan nævnes systemiske metoder, narrativ terapi, humanistiske skoler, kognitive metoder, mindfulness, neuropsykologi, positiv psykologi.

Forretning:

CVR-nummer: 18 32 14 91

Ydernr: 72 17 94 (tilskud med henvisning fra læge efter Psykologloven)

 

Uddannelse: Cand. psych.

Autoriseret af Dansk Psykolog Forening, 1992

Specialist i Psykoterapi, DP i 1996

Voksen Søvncoach, LIVA kurser, 2019

 

Medlem af: Dansk Psykolog Forening og en række faglige selskaber.

www.dp.dk

www.psykologeridanmark.dk

 

Sprogkundskaber: Dansk (meget godt), engelsk (meget godt), slovakisk (meget godt), portugisisk (godt)

Arbejdserfaring fra: Danmark, Slovakiet, Zambia, Nepal og Mozambique.

Kerneerfaringer:

Rådgivning og psykoterapi individuelt og i grupper

Akut krisehjælp

Træning og supervision af forskellige professionelle grupper

Interkulturel rådgivning (rekruttering, coaching, forberedelse til udstationering, integrationsprojekter)

 

Kernekompetencer:

Godt indblik i en bred vifte af psykologiske problemstillinger

Gode samarbejdsevner

Faciliterer konstruktiv kommunikation i samarbejder

Systemisk forståelse og respektfuld holdning

Kreativ, optimistisk og energisk tilgang

Tolerance, tålmodighed og humoristisk sans

 

Forfatter til bogen:

Flerkulturelle rødder” Styrker og udfordringer ved en flerkulturel opvækst, Dansk Psykologisk Forlag, 2012

”Nutidsnomader”, Rejsens psykologiske udfordringer, MS Forlag, 1996/2003.

”Ferdinand flytter med”, Facet, 1993. Børnebog.

Arbejdserfaring:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning: 1 år i Slovakiet og 13 år i Danmark

Psykiatrisk Hospital: 1 år i Danmark og 2½ år i Zambia

Voksenundervisning: 2½ år i Zambia, 20 år i Danmark, 2 år i Mozambique

Privat praksis: 3 år i Nepal, 14 år i Danmark, 3 år i Mozambique

Konsulentbistand vedr. udvælgelse til internationale organisationer (MS, DRK, Danida etc.).: 20 år i Danmark

Konsulentbistand i projekter: Nepal og Mozambique, 4 år, (HIV/AIDS projekter)

 

Arbejde i netværk: Den offentlige sygesikring, Prescriba, Falck Healthcare, faglige selskaber (DSPOP), Rotary, DABGO. Næstformand i forberedelsesgruppe for PCE 2022 i København https://www.pce2022.com.

.

 

 

 

Posted in Om mig | Kommentarer lukket til Om mig

Når flere kulturer skal leve sammen, skal alle udvikle sig

 

Vi er forskellige, og vi bliver mere og mere forskellige. Både i familier og i virksomheder. Derfor handler det om at bringe forskellighederne – især de kulturelle – i spil, så de i stedet for at skabe problemer styrker, beriger og udvikler os alle sammen.

Lige præcis dét kan jeg hjælpe med – uanset om du vil skabe et harmonisk liv som udlænding i Danmark, eller om din virksomhed vil have maksimal værdi af medarbejdernes forskellighed.

 

Flerkulturelle Rødder Anmeldelse PsykNyt 5.10.2013 18077

 

Flerkulturelle rødder_Anmeldelselse i TVC

“De nye brobyggere”

Ny bog giver værdifuld indsigt i flerkulturelle menneskers ressourcer. Sept 2013.

 

Universitetsradio har besøgt italieneren Silver på Grønland – drømme-kærlighed-overlevelse-32 år på Grønland. Introduktion til Nutidsnomader er 11-17 minutter i programmet. 16-9-2013.

http://www.mixcloud.com/onkelradio/onkel-2-silvers-historie/

 

Videosamtale med Manu Sareen og Isam B på Bogmessen i Bella Centret 10.11.2012

 

Posted in Forside, Video | Kommentarer lukket til Når flere kulturer skal leve sammen, skal alle udvikle sig

Personlig kulturudvikling


Personlig kulturudvikling

 

Der sker et generationsskifte i familien.
De unge i familien vil noget, de ældre ikke bifalder.
Familiemedlemmerne bruger sproget forskelligt.
De traditioner, man bærer med sig ind i parforholdet, harmonerer ikke.

 

Mange familier har i dag en flerkulturel baggrund, som skaber forskellige udfordringer. Fælles for dem er behovet for at forholde sig til forskelligheden, så familiemedlemmerne kan afstemme forskellige holdninger, værdier og finde en konstruktiv balance, hvor de forskellige kulturer harmonerer med hinanden og beriger hinanden.

 

Book her

Jeg tilbyder samtaler for enkeltpersoner, par og familier, der ønsker at arbejde med deres personlige udvikling eller kulturelle identitet.

Se priser her(link til en side, som viser priser ”Psykoterapi – individuelle samtaler”)

Book din samtale på: maria@mariachristensen.dk

telefon: +45 20160573